Ομάδα Έργου

 

 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ρόλος / Αρμοδιότητα
Μαρία Σαμακουρή Καθηγήτρια Υπέυθυνη Πράξης / Υποέργου
Ιωάννης Καραφυλλίδης Καθηγητής Επιστημονική εποπτεία των δράσεων του Τμήματος   Προσβασιμότητας            (Κεντρική Υπηρεσία)
Δέσποινα Σακκά Καθηγήτρια Επιστημονική εποπτεία των δράσεων συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσβασιμότητας (Παράρτημα Αλεξανδρούπολης)
Αγάπη Κανδυλάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Επιστημονική εποπτεία των δράσεων συμβουλευτικής του Τμήματος Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (Κεντρική Υπηρεσία)
Χρήστος Χατζησαββίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Επιστημονική εποπτεία των δράσεων συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσβασιμότητας (Παράρτημα Ορεστιάδας)
Ευθύμιος Λαμπρίδης Επίκουρος Καθηγητής Επιστημονική εποπτεία των δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Τμήματος Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (Κεντρική Υπηρεσία)
Αντώνιος Σαπουντζής Επίκουρος Καθηγητής Επιστημονική εποπτεία των δράσεων συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσβασιμότητας (Παράρτημα Ξάνθης)

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες 

Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Μαγδαληνή Κατσικίδου Ψυχίατρος 25310 39165
Άννα Μακρίδου Ψυχολόγος 2531039162
Άννα Παπά Ψυχολόγος 2531039161

Παράρτημα Ξάνθης

Ιωάννα – Σοφία Χαϊτά  Ψυχολόγος 2541079520

Παράρτημα Αλεξανδρούπολης

Δάφνη Ιωαννίδου Ψυχολόγος 2551024778
Γεωργία Οικονομίδου Κοινωνική Λειτουργός 2551024778

Παράρτημα Ορεστιάδας

Σοφία Γεωργίου Ψυχολόγος 2531039168
Γεωργία Οικονομίδου Κοινωνική Λειτουργός 2531039168

 

Τμήμα Προσβασιμότητας

Νικόλαος Δέτσικας Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής 2531039160
Ελπινίκη Κουρή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 2531039167