Η φιλία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους νέους. Γίνεται συζήτηση σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της φιλίας, με τις ανάγκες που εξυπηρετεί στο άτομο και με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην διατήρησή της. Επίσης αναφέρονται ομοιότητες και διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανάμεσα στην δια ζώσης και στην διαδικτυακή φιλία.

 

 

Font Resize
Contrast