Εργαστήριο στο Παράρτημα ΞΑΝΘΗΣ με θέμα : «Επικοινωνία: Φραγμοί και Γέφυρες» Σκοπός του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη δύναμη και τη σημασία της επικοινωνίας με τους άλλους, να αντιληφθούν τον τρόπο με ...
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» Η είσοδος στο πανεπιστήμιο, εκτός από το επιτυχημένο αποτέλεσμα μιας προσπάθειας πολλών ετών σηματοδοτεί και τη μετάβαση σε μια νέα φάση ζωής. Κάθε νέα αρχή, συνοδεύεται από αγωνία για το άγνωστο ...
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Άγχος εξετάσεων, αυτοεκτίμηση και διαχείριση χρόνου» Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναγνωρίσουν πιθανά εμπόδια και δυσκολίες κατά τη διαδικασία της μάθησης, να αντιληφθούν τη σημασία των στάσεων και των κινήτρων ...
Εργαστήριο Ομαδικής συμβουλευτικής στο Παράρτημα της Ορεστιάδας με θέμα : «Επικοινωνία: Φραγμοί και Γέφυρες» Σκοπός του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη δύναμη και τη σημασία της επικοινωνίας με τους άλλους, να αντιληφθούν ...
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Το σεμινάριο προσεγγίζει την έννοια και το περιεχόμενο των κοινωνικών δεξιοτήτων και μέσω ασκήσεων βιωματικού χαρακτήρα στοχεύει έτσι ώστε το άτομο α) να ενισχύσει δυνατές πτυχές του εαυτού που ...
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» Η είσοδος στο πανεπιστήμιο, εκτός από το επιτυχημένο αποτέλεσμα μιας προσπάθειας πολλών ετών σηματοδοτεί και τη μετάβαση σε μια νέα φάση ζωής. Κάθε νέα αρχή, συνοδεύεται από αγωνία για το άγνωστο ...
Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών του Δ.Π.Θ. διοργανώνει σεμινάριο στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ με θέμα: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ» Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες εργαλεία διαχείρισης χρόνου και άγχους, καθώς και κατευθυντήριες όσον ...
Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών του Δ.Π.Θ. διοργανώνει εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ με θέμα: «Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» Με το εργαστήριο αυτό σας καλούμε, μέσω των βιωματικών ασκήσεων, να ανακαλύψετε τι είναι αυτό που ...
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» Η είσοδος στο πανεπιστήμιο, εκτός από το επιτυχημένο αποτέλεσμα μιας προσπάθειας πολλών ετών σηματοδοτεί και τη μετάβαση σε μια νέα φάση ζωής. Κάθε νέα αρχή, συνοδεύεται από αγωνία για το άγνωστο ...
Στόχος του εργαστηρίου είναι, μέσα από βιωματικές ασκήσεις, εργασία σε μικρές ομάδες και ομαδικές συζητήσεις, να βοηθήσει του φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τα αίτια των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη λήψη αποφάσεων, να μάθουν να εξετάζουν ...
Font Resize
Contrast