Ενημερωτικό Δελτίο:  Αναγνώριση, αποδοχή και σεβασμός στην ετερότητα : Η “προσβασιμότητα” θεμελιώδες δικαίωμα.  Κάθε άτομο είναι μοναδικό και ξεχωριστό. Αντίστοιχα, κάθε κοινότητα συνδιαμορφώνεται από τα μέλη της ως μοναδική και ξεχωριστή. Η έννοια της “ετερότητας” ...
Font Resize
Contrast