Εργαστήριο στο Παράρτημα ΞΑΝΘΗΣ με θέμα :

«Επικοινωνία: Φραγμοί και Γέφυρες»

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη δύναμη και τη σημασία της επικοινωνίας με τους άλλους, να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι επικοινωνούν, να αναγνωρίσουν πιθανά εμπόδια και δυσκολίες κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας, και να ενισχυθούν στο να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Δήλωση Συμμετοχής: Στο τηλέφωνο της ΔΟ.ΣΥ.Π 2531039050, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dosyp@duth.gr ή με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα της Δομής στο Facebook: Δομή Συμβουλευτικής & Προσβασιμότητας Φοιτητών Δ.Π.Θ.

Font Resize
Contrast