Ενημερωτικό Δελτίο: 

O ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΠΘ

Ο εθελοντισμός μπορεί , υπό προϋποθέσεις να μετατρέπει την ατομική δράση σε συλλογικές στρατηγικές
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων. Οι κοινότητες που διαθέτουν αποθέματα δύναμης και
ανθεκτικότητας χαρακτηρίζονται από συνεκτικότητα, ομαδικότητα, από δυναμική αλληλεπίδραση των
μελών τους με το περιβάλλον, όπως επίσης και από δυναμική εξέλιξης. Ο εθελοντισμός, όταν
αναπτύσσεται στο πλαίσιο της κοινότητας, συμβάλλει στην ενίσχυση ανθεκτικότητας και των αποθεμάτων
δύναμης σε όσους συμμετέχουν και παρέχει δυνατότητες, που διαμορφώνουν ευκαιρίες συλλογικότητας,
που στοχεύουν στην πρόληψη και την έγκαιρη διαχείριση των εμφανιζόμενων κινδύνων. Κατά συνέπεια ο
εθελοντισμός και η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελούν πόρους και πηγές για τη δυναμικότητα και την
ανθεκτικότητα μιας κοινότητας.

Η έκθεση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (State of the World’s Volunteerism Report, 2018)
με τίτλο « Η κλωστή που συνδέει» (The thread that binds), μελετά το πώς ο εθελοντισμός συμβάλλει στην
ανθεκτικότητα της κοινότητας. Η εν λόγω μελέτη διερευνά τις δυνατότητες, τους περιορισμούς, την
αποκρισιμότητα και την δυνατότητα αυτοργάνωσης των τοπικών κοινοτήτων. Υπογραμμίζεται ότι ο
εθελοντισμός ενισχύει την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συμμετοχή όλων, ενώ συμβάλλει στην απόκριση
σε καταστάσεις κρίσης.

Το ΔΠΘ ως “πανεπιστημιακή κοινότητα” που εδρεύει στην πολυπολιτισμική Θράκη φιλοδοξεί μέσω
της νεοσυσταθείσας ΔΟΣΥΠ να αναπτύξει προγράμματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
φοιτητών, την πρόληψη της διαρροής από το Πανεπιστήμιο και το σχεδιασμό προγραμμάτων για την
πρόληψη και αγωγή υγείας, την ψυχική, σωματική και κοινωνική υγεία και το “ευζήν”. Η παράλληλη
ανάπτυξη του προγράμματος εθελοντισμού μέσω της ΔΟΣΥΠ συμβάλλει στη δικτύωση, την ενίσχυση της
αλληλεπίδρασης και την ανάπτυξη αλληλεγγύης και κοινωνικών δεσμών στη φοιτητική κοινότητα. Μέσω
της ευαισθητοποίησης εθελοντών και της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο ομαδικών
δράσεων πρωτίστως επιχειρείται η ενίσχυση της Πανεπιστημιακής κοινότητας, ως μιας κοινότητας με ισχυρούς δεσμούς και η ανάπτυξη δικτύων τόσο “εντός” του πανεπιστημίου, όσο και “εκτός” , σε
συστηματική δικτύωση και συνεργασία με τοπικούς φορείς και δομές στην τοπική κοινωνία.

Η συμμετοχή σε ομάδες εθελοντών αφενός συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών,
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας και στην ανάπτυξη δράσεων με στόχο την
ενίσχυση της συνεκτικότητας στην πανεπιστημιακή κοινότητα και αφετέρου στοχεύει στην
αλληλοϋποστήριξη μεταξύ φοιτητών και στην ενίσχυση όσων βιώνουν δυσκολίες, ώστε να ενισχύσουν την
ανθεκτικότητα τους. Πάνω και πέρα απ’ όλα ωστόσο, ενισχύονται η ανθεκτικότητα, τα οράματα και ο
δυναμισμός των εθελοντών φοιτητών, αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργατικότητας και κουλτούρα κοινών
δράσεων.

Τηλεφωνικό Κέντρο 

(εξυπηρετεί τους φοιτητές και των τεσσάρων πόλεων όπου εδρεύει το Δ.Π.Θ.): 

25310-39050 & 25310-39163 

Email: dosyp@duth.gr 

Διευθύνσεις 

Κομοτηνή: Κτίριο Διοίκησης (Πρυτανεία), Πανεπιστημιούπολη 

Αλεξανδρούπολη: Ελευθερίου Βενιζέλου και Ιωακείμ Καβύρη (γωνία) 

Ξάνθη: Νέο κτίριο κεντρικής βιβλιοθήκης (Αρχιτεκτονική), 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων 

Ορεστιάδα: Ευριπίδου 16 (Δίπλα στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας) 

Font Resize
Contrast