Τhe Counseling and Psychosocial Support department.

Services

 • Individual and group Counselling in order to support students who face difficulties with studies (learning disabilities, difficulties in learning and comprehending, lack of concentration, exam stress) or other psychosocial issues
 • Periodic evaluation of the psychosocial needs of the students.
 • Group Counseling
 • Networking with health and social services in their area .

The department consists of a Psychiatrist, Psychologists and Social Workers.

Workshops/Seminars

 • Organizing seminars and workshops in experiential and interactive ways, aiming at students’ empowerment and personal development.

Volunteering

Coordination of a volunteer network in order to create socializing and volunteering operations across the academic community

Activities

 • Preventive interventions and activities concerning psychosocial health issues
 • Talks
 • Public Meetings

Newsletters

 • Towards Students
 • Towards the academic staff

Επικοινωνία


 • Κομοτηνή – Κεντρική Υπηρεσία
  Για ραντεβού καλέστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο στην Κεντρική Υπηρεσία
 • Τηλέφωνο
  2531 0 39050, 39163,
  επιλέγοντας τον αριθμό (1)

  Email: dosyp@duth.gr
 • Διεύθυνση
  Κτίριο Διοίκησης (Πρυτανεία), Πανεπιστημιούπολη