ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κατάθλιψη

Πόσες φορές δεν ακούμε στην καθημερινότητά μας κάποιον να λέει…

Περισσότερα

Διαπροσωπικές σχέσεις κατά την ακαδημαϊκή ζωή

 Οι διαπροσωπικές σχέσεις αφορούν το σύνολο των σχέσεων που αναπτύσσονται…

Περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η είσοδος ενός ατόμου στο πανεπιστήμιο σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα…

Περισσότερα