Αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και κατηγορίες αναπηρίας. Πλαίσιο και υποδομές για την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση. Αλλαγή στερεοτυπικών αντιλήψεων, συμπερίληψη και παρεμβάσεις.

 

 

Font Resize
Contrast