Επιστημονική Ομάδα έργου – Μέλη ΔΕΠ

Μαρία Σαμακουρή

Καθηγήτρια

Υπεύθυνη Πράξης / Υποέργου

Νικόλαος Μητιανούδης

Αναπληρωτής Καθηγήτης

Επιστημονική εποπτεία των δράσεων του Τμήματος Προσβασιμότητας
(κεντρική υπηρεσία)

Δέσποινα Σακκά

Καθηγήτρια

Επιστημονική εποπτεία των δράσεων συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσβασιμότητας
(Παράρτημα Αλεξανδρούπολης)

Αγάπη Κανδυλάκη

 Καθηγήτρια

Επιστημονική εποπτεία των δράσεων συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  του Τμήματος Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (Κεντρική υπηρεσία)

Χρήστος Χατζησαββίδης

Καθηγητής

Επιστημονική εποπτεία των δράσεων συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσβασιμότητας
(Παράρτημα Ορεστιάδας)

Ευθύμιος Λαμπρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστημονική εποπτεία των δράσεων συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  του Τμήματος Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (Κεντρική υπηρεσία)

Αντώνιος Σαπουντζής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστημονική εποπτεία των δράσεων συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσβασιμότητας
(Παράρτημα Ξάνθης)