Συχνές ερωτήσεις

 Ποιοι μπορούν να απευθυνθούν στη ΔοΣυΠ;

 

Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας απευθύνεται σε φοιτητές με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, ιδιαιτερότητες, μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες. Εξυπηρετεί τους φοιτητές και των τεσσάρων πόλεων όπου εδρεύει το Δ.Π.Θ (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα). Δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών έχουν όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν.

Από ποιους στελεχώνεται η ΔοΣυΠ;

 

Η Δο.Συ.Π επιβλέπεται επιστημονικά από μέλη Δ.Ε.Π του Δ.Π.Θ με αντικείμενο συναφές με το έργο της Δο.Συ.Π και στελεχώνεται :

Το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης από Ψυχίατρο, Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Το Τμήμα Προσβασιμότητας από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Υπολογιστών.

Τι μπορεί να μου προσφέρει η ΔοΣυΠ;

■ Ατομική και ομαδική συμβουλευτική για την υποστήριξη φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες

■ Παροχή εξειδικευμένης τεχνολογίας για την πρόσβαση στη μάθηση φοιτητών με παθήσεις

■ Μελέτη κτηριακών εγκαταστάσεων με στόχο την πρόσβαση σε αυτές ατόμων με αναπηρίες

■ Παρεμβάσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην πρόληψη και την ενδυνάμωση των φοιτητών, ώστε να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους

■ Δημιουργία δικτύου εθελοντών

■ Δικτύωση των φοιτητών με υπηρεσίες υγείας και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες της κοινότητας.

Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για να χρησιμοποιήσει κανείς τη ΔοΣυΠ;

Η ΔοΣυΠ στηρίζει τους φοιτητές στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για να τη χρησιμοποιήσει κανείς. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε φοιτήτρια και ο κάθε φοιτητής θεωρούνται άξιες λόγου και υποστήριξης.

Πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού στη ΔοΣυΠ;

Απευθύνεστε τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο στην Κεντρική Υπηρεσία , επιλέγετε τον αντίστοιχο αριθμό για την Κεντρική Υπηρεσία το  (1), για την Αλεξανδρούπολη το (2), για την Ξάνθη το (3), για την Ορεστιάδα το (4)  ή στέλνετε μήνυμα διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dosyp@duth.gr Ύστερα από σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με συνεργάτη της Δομής, σας καλούμε εμείς για το ραντεβού σας.

Μπορείτε επίσης να έρθετε στα εκάστοτε παραρτήματα δια ζώσης, στις ώρες λειτουργίας της Δομής.

Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις δράσεις της ΔοΣυΠ;

Καλώντας στους αριθμούς της ΔοΣυΠ και επιλέγοντας να μιλήσετε με το παράρτημα της πόλης στην οποία σπουδάζετε. Επίσης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dosyp@duth.gr).

Πως μπορώ να γίνω εθελόντρια- ντής  στην ομάδα εθελοντών της ΔοΣυΠ;

Χρησιμοποιώντας όλους τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρθηκαν παραπάνω (τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook), συμπληρώνοντας την φόρμα εθελοντή και συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές δράσεις , εργαστήρια, ομιλίες που υλοποιούνται ειδικά για τους εθελοντές.

Τι γίνεται με την εμπιστευτικότητα;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Δο.Συ.Π. είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση.

Στο πλαίσιο αυτό η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά στα προσωπικά δεδομένα που παρέχεται στη Δο.Συ.Π., συμπληρώνοντας μια αίτηση ή κάνοντας την εγγραφή σας, όπως:

 • Δεδομένα Ταυτότητας
 • Δεδομένα Επικοινωνίας
 • Δεδομένα Υγείας

Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται συγκατάθεση, η Δο.Συ.Π. ακολουθεί τις προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες για την λήψη της.

Διατηρείται το δικαίωμα σας να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, ανά πάσα στιγμή.

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, είτε κατά την έναρξη της σχέσης σας με τη Δο.Συ.Π. είτε μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση:

 1. Την συγκατάθεσή σας, όταν προσέρχεστε για υποστήριξη από τη Δο.Συ.Π.
 2. Την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον και την εκτέλεση έννομης υποχρέωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, την Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) του Δ.Π.Θ.

Επικοινωνία


 • Κομοτηνή – Κεντρική Υπηρεσία
  Για ραντεβού καλέστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο στην Κεντρική Υπηρεσία
 • Τηλέφωνο
  2531 0 39050, Ext 39163,
  επιλέγοντας τον αριθμό (1)

  Email: dosyp@duth.gr
 • Διεύθυνση
  Κτίριο Διοίκησης (Πρυτανεία), Πανεπιστημιούπολη

Εγγραφή για Newsletter

κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερωτικά email