Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Κεντρική Υπηρεσία Κομοτηνή
Αικατερίνη Λεμοντζέλη Διοικητική Υπάλληλος – Κοινωνική Λειτουργός 25310 39026 alemontz@admin.duth.gr
Παράρτημα Ξάνθης
Γεωργία Αγγέλου Διοικητική Υπάλληλος – Ψυχολόγος 25410 79151 gangelou@admin.duth.gr