Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Κεντρική Υπηρεσία Κομοτηνή
Αικατερίνη Λεμοντζέλη Διοικητική Υπάλληλος – Κοινωνική Λειτουργός 25310 39026 alemontz@admin.duth.gr