Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Κεντρική Υπηρεσία Κομοτηνής
Άννα Μακρίδου Ψυχολόγος 25310 39162 amakrid@affil.duth.gr
Κωνσταντίνα Παρθένα Ντίνα Ψυχολόγος 25310 39161 kntina@affil.duth.gr
Σαββίνα Πατσαλή Κοινωνική Λειτουργός 25310 39164 spatsali@affil.duth.gr
Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Ελένη Κονδύλη Κοινωνική Λειτουργός 25510 23478 ekondyli@affil.duth.gr
Άννα Κρουσταλάκη Ψυχολόγος 25510 23478 ankroust@affil.duth.gr
Αργυρώ Μπακαλάκη Διοικητική Υποστήριξη 25510 30331 arbakala@affil.duth.gr
Παράρτημα Ορεστιάδας
Ιωάννα Κωστοπούλου Κοινωνική Λειτουργός 25310 39168 ikostopo@affil.duth.gr
Παράρτημα Ξάνθης
Μαρία Ποιμενίδου Ψυχολόγος 25410 79150 mpoimeni@affil.duth.gr

 

Τμήμα Προσβασιμότητας

Νικόλαος Δέτσικας Μηχανικός Υπολογιστών και Πληροφορικής 25310 39160  ndetsika@ee.duth.gr
Ελπινίκη Κουρή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 25310 39167  elkouri@affil.duth.gr