Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Κεντρική Υπηρεσία Κομοτηνή
Μαγδαληνή Κατσικίδου Ψυχίατρος 25310 39165 mkatsiki@med.duth.gr
Άννα Μακρίδου Ψυχολόγος 25310 39162 amakrid@affil.duth.gr
Άννα Παπά Ψυχολόγος 25310 39161 annapap@affil.duth.gr
Σαββίνα Πατσαλή Κοινωνική Λειτουργός 25310 39164 spatsali@affil.duth.gr
Παράρτημα Ξάνθης
Ιωάννα – Σοφία Χάϊτα  Ψυχολόγος 25410 79150 ichaita@affil.duth.gr
Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Δάφνη Ιωαννίδου  Ψυχολόγος 25510 23478 dioann@affil.duth.gr
Ελένη Κονδύλη  Κοινωνική Λειτουργός 25510 23478 ekondyli@affil.duth.gr
Παράρτημα Ορεστιάδας
Σοφία Γεωργίου Ψυχολόγος 25310 39168 sogeorg@affil.duth.gr
Ιωάννα Κωστοπούλου Κοινωνική Λειτουργός 25310 39168 ikostopo@affil.duth.gr

 

Τμήμα Προσβασιμότητας

Νικόλαος Δέτσικας Μηχανικός Υπολογιστών και Πληροφορικής 25310 39160  ndetsika@ee.duth.gr
Ελπινίκη Κουρή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 25310 39167  elkouri@affil.duth.gr

 

Διοικητική Υποστήριξη

Αθανάσιος Τσαπάρης ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού 25310 39166  atsapari@affil.duth.gr