Δεσμεύστε ένα σταθμό εργασίας!

Εξοπλισμός Προσβάσιμων Σταθμών Εργασίας

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι φοιτητές με αναπηρία υπάρχει διαθέσιμο λογισμικό και εξοπλισμός. Παρακάτω δίνεται μία αναφορά του λογισμικού και εξοπλισμού που διατίθεται καθώς επίσης και ποιες κατηγορίες αναπηριών μπορούν να  υποστηρίξουν. Το Δ.Π.Θ. διαθέτει τέσσερις σταθερούς Προσβάσιμους Σταθμούς Εργασίας και δύο φορητούς.

Οι Σταθεροί είναι εγκατεστημένοι:

  • στην Κομοτηνή στην Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής στην Κομοτηνή,
  • στην Ξάνθη στην Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη,
  • στην Αλεξανδρούπολη στην Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής στην Αλεξανδρούπολη και
  • στην Ορεστιάδα στην Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας στην Ορεστιάδα

Οι φορητοί Σταθμοί Εργασίας είναι δυνατόν να μετακινηθούν όπου υπάρχει χρειαστεί.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω έγγραφο:

Περιγραφή εξοπλισμού Προσβάσιμων Σταθμών Εργασίας

Τοποθεσίες προσβάσιμων σταθμών εργασίας

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών – Κομοτηνή

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής – Αλεξανδρούπολη

Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής – Ξάνθη

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας – Ορεστιάδα