Αυτόματος έλεγχος προσβασιμότητας ιστοτόπων

Ο έλεγχος προσβασιμότητας μιας ιστοσελίδας πραγματοποιείται συνήθως με την χρήση επεκτάσεων των δημοφιλών φυλλομετρητών (firefox, chrome κτλ).

Ο τρόπος αυτός είναι αρκετά περιοριστικός καθώς επιτρέπει τον έλεγχο μιας ή συγκεκριμένων ιστοσελίδων κάθε φορά και απαιτεί την διαρκή επίβλεψη του χρήστη.

Η ΔΟΣΥΠ κατασκεύασε ένα προγραμματιστικό εργαλείο με το οποίο μπορεί κανείς πολύ εύκολα να πραγματοποιήσει έλεγχο προσβασιμότητας αυτόματα σε έναν ολόκληρο ιστότοπο, χωρίς καμμία επίβλεψη.

Τα αποτελέσματα εξάγονται σε αρχείο docx και είναι διαθέσιμα στον χρήστη για οποιαδήποτε επεξεργασία.

Το προγραμματιστικό εργαλείο είναι γραμμένο σε γλώσσα python και είναι διαθέσιμο δημόσια στην θέση https://github.com/detsikas/Accessibility-crawler.