ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση «40» οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» (σχετ. η με αριθμ. πρωτ. 24782/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ.).

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η Τρίτη 24 Αυγούστου του 2021.

Μπορείτε να οδηγηθείτε στη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Font Resize
Contrast