Τι είναι η Δο.Συ.Π. ;

Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δημιουργήθηκε το 2018 με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης  και βελτίωσης της κοινωνικής ζωής τους.

Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε φοιτητές με αναπηρίες, ιδιαιτερότητες και ψυχικές δυσκολίες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στις σπουδές, την ακαδημαϊκή και κοινωνική τους ζωή. Συμβάλλει, με αυτό τον τρόπο, στην προαγωγή της εποικοδομητικής μάθησης, της ακαδημαϊκής επιτυχίας και της κοινωνικοποίησης των φοιτητών.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τα δυο τμήματα της Δο.Συ.Π., του Τμήματος Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και του Τμήματος Προσβασιμότητας είναι:

 • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική
 • Σεμινάρια και εργαστήρια βιωματικού και διαδραστικού χαρακτήρα
 • Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας
 • Δράσεις κοινωνικοποίησης και εθελοντικής προσφοράς
 • Συνεργασία με φορείς
 • Ηλεκτρονική προσβασιμότητα
 • Προσβασιμότητα σε κτίρια και υποδομές του Δ.Π.Θ.

Οι ανάγκες για τη δημιουργία δομών συμβουλευτικής φοιτητών

Σημαντική μερίδα φοιτητών είναι ενδεχόμενο να περάσουν περιόδους με αυξημένο άγχος και μεταβολές στη διάθεση τους ή μπορεί να ξεκινούν αυτή την καινούργια περίοδο της ζωής τους επιβαρυμένοι από προϋπάρχουσες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Κατά συνέπεια, καθίσταται απαραίτητη η πρώιμη παρέμβαση ώστε να αποτραπεί η επιδείνωση αυτών των καταστάσεων και η πρόληψη σοβαρών κλινικών εκδηλώσεων που πιθανόν να παρεμποδίσουν την ομαλή προσαρμογή των φοιτητών και την πληρέστερη συμμετοχή τους στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή.

Δεδομένα που υπαγορεύουν την ανάγκη για ψυχοκοινωνική υποστήριξη των φοιτητών:

 • Το ηλικιακό φάσμα κατά το οποίο εμφανίζονται  για πρώτη φορά ψυχικές διαταραχές είναι  πιο συχνά η παιδική και εφηβική ηλικία. Οι διαταραχές αυτές, συνήθως, αντιμετωπίζονται θεραπευτικά μετά από χρόνια, κατά την πρώτη περίοδο της ενήλικης ζωής.
 • Ο μέσος όρος ηλικίας στην οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά ψυχικές διαταραχές  (αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές του συναισθήματος, εξάρτηση από ουσίες, ψυχώσεις) σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα είναι μεταξύ 18- 24 ετών, διάστημα κατά το οποίο πολλά άτομα φοιτούν στο πανεπιστήμιο.
 • Μεγάλο ποσοστό των φοιτητών με διαγνωσμένα ψυχικά προβλήματα δυσκολεύονται και εν τέλει δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές  τους.
 • Παρατηρείται μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών αντιμετωπίζει συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές.
 • Τα ψυχικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σήμερα, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος από αναπτυξιακά προβλήματα μέχρι σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές.
 • Διεθνώς, διατυπώνεται από κάποιους η άποψη ότι, τα επίπεδα ψυχικής αναστάτωσης στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αυξημένα, σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που δεν φοιτούν σε κάποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα.

Οι πιέσεις που δέχεται το άτομο και οι ανάγκες του για ψυχοκοινωνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της φοίτησης του είναι πιο έντονες. Η αποτελεσματική τους αντιμετώπιση μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ψυχική του ευημερία και ανάπτυξη. Το Πανεπιστήμιο, ως φορέας εκπαίδευσης  που συμβάλλει στην ανάπτυξη του ατόμου, είναι αναγκαίο να παρέχει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε οι φοιτητές/τριες να λαμβάνουν υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους με στόχο την ομαλή μετάβαση στην ακαδημαϊκή ζωή και την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Δομές και υπηρεσίες ενταγμένες στο πανεπιστημιακό περιβάλλον που έχουν ως στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των φοιτητών μπορούν να συμβάλλουν πολύπλευρα στην ουσιαστική στήριξή τους σε αυτό τους το «ταξίδι». Οι δομές που ανταποκρίνονται σε αυτές τις προκλήσεις είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες, την κουλτούρα και τους στόχους του συγκεκριμένου πανεπιστημίου στο οποίο  εντάσσονται και του φοιτητικού πληθυσμού στον οποίο απευθύνονται. Σημαντικό κομμάτι αυτών των υπηρεσιών είναι η  άμεση διαχείριση των ψυχολογικών αναγκών των φοιτητών μέσω ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής. Ωστόσο, είναι σημαντική και η συνεισφορά τους μέσω δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης που αφορούν θέματα ψυχικής και κοινωνικής υγείας. Τέλος, η διασύνδεση και η δόμηση συνεργατικών σχέσεων των δομών συμβουλευτικής με άλλες υπηρεσίες του πανεπιστημίου και άλλους φορείς είναι σημαντική για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας προς τους φοιτητές.

Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο

(εξυπηρετεί τους φοιτητές και των τεσσάρων πόλεων όπου εδρεύει το Δ.Π.Θ.):

25310-39050 & 25310-39163

Email: dosyp@duth.gr

Διευθύνσεις

Κομοτηνή: Κτίριο Διοίκησης (Πρυτανεία), Πανεπιστημιούπολη

Αλεξανδρούπολη: Δήμητρας και Αλ. Παπαναστασίου (Παλιό Νοσοκομείο)

Ξάνθη: Νέο κτίριο κεντρικής βιβλιοθήκης (Αρχιτεκτονική), 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων

Ορεστιάδα: Ευριπίδου 16 (Δίπλα στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας)

Font Resize
Contrast