Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Δ.Π.Θ. διοργανώνει Διαδικτυακό Βιωματικό σεμινάριο με θέμα την επικοινωνία

Απευθύνεται σε φοιτητές του Δ.Π.Θ.

Στόχος του εργαστηρίου είναι μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις να αναδειχθούν δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν στην επικοινωνία μας με τους άλλους ενώ μέσα από την ανοιχτή συζήτηση να μοιραστούν εναλλακτικές ματιές και προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να κάνουν την επικοινωνία μας πιο εύκολη και αποτελεσματική.

 

  "Διαδικτυακό Βιωματικό εργαστήριο με θέμα την επικοινωνία"
  1.  

   

  * Απαιτείται

   
   

  1. Ενημέρωση για την παρακολούθηση εκδηλώσεων του ΔΠΘ και Στοιχεία εκδήλωσης
  2. Δήλωση μη καταγραφής προσωπικών δεδομένων