Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Δ.Π.Θ. (κεντρική υπηρεσία Κομοτηνής)

Διοργανώνει εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής με θέμα:

«Αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση: Γνωρίζοντας τον εαυτό»

Στόχος του εργαστηρίου είναι να αναπτύξουμε την αυτοεκτίμηση μας και να καλλιεργήσουμε την αυτεπίγνωση ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα και να αποδεχτούμε τον εαυτό μας εξερευνώντας και αγκαλιάζοντας όλες τις πλευρές του.

Βασικό στοιχείο του εργαστηρίου είναι η διάδραση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, η καλή επικοινωνία μεταξύ τους και ο βιωματικός χαρακτήρας των ασκήσεων.

Διάρκεια: 2 δίωρες συναντήσεις

Ημερομηνίας 1ης συνάντησης : 29/11/2021

Ώρα : 12:00

Δηλώσεις συμμετοχής: στο e-mail dosyp@duth.gr
(αναφέροντας τον τίτλο του εργαστηρίου, ονοματεπώνυμο, τμήμα φοίτησης, τηλέφωνο επικοινωνίας)