«Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητών/τριών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»

Αγαπητές φοιτήτριες και Αγαπητοί φοιτητές του Δ.Π.Θ.,

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε εθελοντικά και ανώνυμα σε αυτή την έρευνα, επειδή συγκαταλέγεσθε μεταξύ των φοιτητών/τριών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, προς τους οποίους και τις οποίες αποκλειστικά απευθύνεται η παρούσα έρευνα.

Η συμμετοχή σας θα συμβάλει στο να διεξαχθούν αποτελέσματα και συμπεράσματα για την επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητών/τριών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από την έναρξη της, μέχρι και σήμερα.

Επιπλέον τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα αξιοποιηθούν για την παροχή πληρέστερων και εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής σε ζητήματα ψυχικής υγείας και σπουδών, προς όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες του Δ.Π.Θ.

Μπορείτε να συμμετέχετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://stsurvey.limequery.com/398138?lang=el

Font Resize
Contrast