ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Υποστηρικτική τεχνολογία, ψηφιακή προσβασιμότητα και ενίσχυση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες »  στην Κομοτηνή.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές α) να διερευνήσουν την  ακαδημαϊκή τους λειτουργικότητα λαμβάνοντας υπόψη ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδρούν στην διαδικασία της εκπαίδευσης τους  β) να αναγνωρίσουν υποστηρικτικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες πρόσβασης στην εκπαίδευση γ) να ενημερωθούν για τις δυνατότητες της υποστηρικτικής τεχνολογίας και τις ψηφιακές εφαρμογές προσβασιμότητας – λογισμικά στην εκπαίδευση και δ) να σχεδιάσουν με τη συντονιστική υποστήριξη των συνεργατών της ΔοΣυΠ , ένα  εξατομικευμένο πλάνο εξοικείωσης με την υποστηρικτική τεχνολογία και παράλληλης ψυχοκοινωνικής και ακαδημαϊκής υποστήριξης με κύριο στόχο την εποικοδομητική μάθηση και την ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετέχουν φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που οφείλονται σε αναπηρία και μη και που χρειάζονται υποστήριξη και καθοδήγηση από τη Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας στο πλαίσιο των σπουδών τους .

Font Resize
Contrast