Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών του ΔΠΘ διοργανώνει εργαστήριο
Ομαδικής Συμβουλευτικής στο Παράρτημα της Ξάνθης με θέμα:

«Επικοινωνία: Φραγμοί και Γέφυρες»

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη
δύναμη και τη σημασία της επικοινωνίας, να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι
επικοινωνούν, να αναγνωρίσουν πιθανά εμπόδια και δυσκολίες κατά τη διαδικασία της
επικοινωνίας και να ενισχυθούν στο να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους
δεξιότητες.

Διάρκεια: 3 συναντήσεις διάρκειας 90 λεπτών
Ημερομηνία 1ης συνάντησης : 07/11/2019 ώρα 13:30
Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ισόγειο, Βασ.
Σοφίας 12 Κτίριο 1, ΠΡΟΚΑΤ, Ξάνθη
Δήλωση Συμμετοχής: Στο τηλέφωνο της ΔΟ.ΣΥ.Π 2531039050 (επιλέγοντας το Παράρτημα
Ξάνθης), ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dosyp@duth.gr ή με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα της
Δομής στο Facebook: Δομή Συμβουλευτικής & Προσβασιμότητας Φοιτητών Δ.Π.Θ.

Font Resize
Contrast