Παρουσίαση της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας φοιτητών του Δ.Π.Θ. με θέμα τη χρόνια ασθένεια και τα σημαντικά σημεία που χρειάζεται να λάβει υπόψη το άτομο στο πλαίσιο διαχείρισης της με στόχο την βελτίωση της ...
Μια παρουσίαση της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας φοιτητών του Δ.Π.Θ. για τις διαπροσωπικές σχέσεις, για τα οφέλη και τις πιθανές δυσκολίες στις σχέσεις, αλλά και για κάποια από τα συστατικά που διαθέτει μια καλή ...
Μια παρουσίαση της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας φοιτητών του Δ.Π.Θ. για την είσοδο στο πανεπιστήμιο, τις θετικές προοπτικές και τις πιθανές δυσκολίες με τις οποίες η είσοδος αυτή συνοδεύεται, καθώς και προτάσεις για μία ...
Μια παρουσίαση της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας φοιτητών του Δ.Π.Θ. για την κατάθλιψη στους νέους, τα συμπτώματα της κατάθλιψης και προτάσεις αυτο-ενίσχυσης.  
Μια παρουσίαση της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας φοιτητών του Δ.Π.Θ. για τον ορισμό της αναβλητικότητας, τα αίτια και την αντιμετώπισή της.  
Το Παράρτημα της Αλεξανδρούπολης της ΔοΣυΠ δίνει μέσα από αυτή την παρουσίαση κάποιες βασικές αρχές της επικοινωνίας στην ομάδα και σας προτείνει νέες οπτικές για να ανταπεξέλθετε αποτελεσματικά σε μία ομαδική συνεργασία.  
Font Resize
Contrast