Η φιλία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους νέους. Γίνεται συζήτηση σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της φιλίας, με τις ανάγκες που εξυπηρετεί στο άτομο και με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ...
Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) είναι δυστυχώς συχνό φαινόμενο. Αποτελούν σοβαρές, ψυχιατρικές διαταραχές με τον υψηλότερο δείκτη ιατρικών επιπλοκών και θνησιμότητας. Σ' αυτό το Podcast θα συζητήσουμε τα είδη των ΔΠΤ, τις αιτίες καθώς ...
Περιγράφοντας τις καταστάσεις άγχους που βιώνουμε, μιλάμε για τα προβλήματα που μας δημιουργεί και το πώς μας εμποδίζει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Πώς όμως καταλήξαμε έναν μηχανισμό του ανθρώπινου οργανισμού, που υπάρχει για ...
Αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και κατηγορίες αναπηρίας. Πλαίσιο και υποδομές για την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση. Αλλαγή στερεοτυπικών αντιλήψεων, συμπερίληψη και παρεμβάσεις.    
Font Resize
Contrast