Μία από τις προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί το προσωπικό των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η ένταξη φοιτητών που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Λόγω ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ...
Ο εκφοβισμός αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο μελετάται επιστημονικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες με ιδιαίτερη έμφαση στην εκδήλωση του φαινόμενου σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ως εκφοβισμός ορίζεται η μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, κατά την οποία ένα ...
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο στοχεύει στη σύντομη παρουσίαση ενδείξεων κλινικών καταστάσεων στους φοιτητές και στην παρουσίαση χρήσιμων επιλογών για τη διαχείρισή τους. Η δια ζώσης διδασκαλία εντός του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος μοιάζει να διευκολύνει την άμεση ...
Font Resize
Contrast