Περιγράφοντας τις καταστάσεις άγχους που βιώνουμε, μιλάμε για τα προβλήματα που μας δημιουργεί και το πώς μας εμποδίζει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Πώς όμως καταλήξαμε έναν μηχανισμό του ανθρώπινου οργανισμού, που υπάρχει για ...
Αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και κατηγορίες αναπηρίας. Πλαίσιο και υποδομές για την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση. Αλλαγή στερεοτυπικών αντιλήψεων, συμπερίληψη και παρεμβάσεις.    
Font Resize
Contrast