Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών Δ.Π.Θ. διοργανώνει διαδραστικό webinar με θέμα:

 

“Μπαίνοντας στην ενηλικίωση και την ανεξαρτησία”

 

Απευθύνεται σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές του Δ.Π.Θ.

 

1η Διαδικτυακή συνάντηση

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 στις 12:30

 

Δήλωση συμμετοχής στο e-mail: dosyp@duth.gr

(ονοματεπώνυμο, τμήμα φοίτησης, τηλέφωνο)