Το παρόν υλικό στοχεύει στην ενίσχυση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε ζητήματα που αφορούν την αναγνώριση προειδοποιητικών ενδείξεων ψυχοκοινωνικής δυσκολίας των φοιτητών-τριών καθώς και στην ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα ...
Μία από τις προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί το προσωπικό των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η ένταξη φοιτητών που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Λόγω ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ...
Ο εκφοβισμός αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο μελετάται επιστημονικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες με ιδιαίτερη έμφαση στην εκδήλωση του φαινόμενου σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ως εκφοβισμός ορίζεται η μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, κατά την οποία ένα ...
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο στοχεύει στη σύντομη παρουσίαση ενδείξεων κλινικών καταστάσεων στους φοιτητές και στην παρουσίαση χρήσιμων επιλογών για τη διαχείρισή τους. Η δια ζώσης διδασκαλία εντός του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος μοιάζει να διευκολύνει την άμεση ...
Την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες που έχει εισαχθεί στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο αυξανόμενος αυτός αριθμός των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση ...
  Το παρόν ενημερωτικό δελτίο επικεντρώνει στις ενδείξεις συναισθηματικής δυσκολίας στους φοιτητές και πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί μία τέτοια κατάσταση. Γενικά, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή σε φοιτητές με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ψυχικής διαταραχής, ...
  Όλο και περισσότερα άτομα με αναπηρίες φοιτούν στα ΑΕΙ της Ελλάδας. Αυτός ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των φοιτητών με αναπηρίες θέτει προκλήσεις ως προς την ένταξη τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ισότιμη πρόσβαση ...
Τι είναι η Δο.Συ.Π. ; Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δημιουργήθηκε το 2018 με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης  και ...
Ζούμε στην εποχή του Covid-19. Αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση. Μια σοβαρότατη κρίση της δημόσιας υγείας με άμεσες και έμμεσες συνέπειες, τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά. Η κρίση είναι μια έκτακτη κατάσταση η οποία λαμβάνει ...
Font Resize
Contrast