Παρουσίαση της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας φοιτητών του Δ.Π.Θ. με θέμα τη χρόνια ασθένεια και τα σημαντικά σημεία που χρειάζεται να λάβει υπόψη το άτομο στο πλαίσιο διαχείρισης της με στόχο την βελτίωση της ...
Μια παρουσίαση της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας φοιτητών του Δ.Π.Θ. για τις διαπροσωπικές σχέσεις, για τα οφέλη και τις πιθανές δυσκολίες στις σχέσεις, αλλά και για κάποια από τα συστατικά που διαθέτει μια καλή ...
Font Resize
Contrast