Η περίοδος των φοιτητικών χρόνων συνοδεύεται συχνά και από μία αναζήτηση του ποιοι πραγματικά είμαστε.

Το ταξίδι αυτό ξεκινά πολλές φορές με μία σειρά ερωτήσεων: «Ποιος/α/ο είμαι; Που βαδίζω; Που πάω;»

Στο εργαστήριο θα χρησιμοποιηθεί η ψυχοθεραπεία μέσω χορού και κίνησης, η οποία ανήκει στις ψυχοθεραπείες μέσω της τέχνης (Creative Arts Therapies). Βασίζεται στην αμφίδρομη σχέση σώματος και νου και τοποθετεί στο επίκεντρο της θεραπευτικής διαδικασίας τη μη-λεκτική έκφραση μέσω μιας σωματικής, κινησιολογικής εμπειρίας.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας:

  • να έρθουμε σε επαφή να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε και να εκφράσουμε τον/την εαυτό/ή μας.
  • να επιλύσουμε τις εσωτερικές μας συγκρούσεων, να κινηθούμε προς την αυτό-ανακάλυψη και την ολοκλήρωση μας.

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογες διαδικασίες ή εμπειρία στον χορό, καθώς στόχος του δεν είναι η δημιουργία κινητικών μορφών, αλλά η γνωριμία του/ης εαυτού/ής μας μέσω του χορού και της κίνησης.