Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών Δ.Π.Θ. διοργανώνει διαδραστικό webinar με θέμα:   "Μπαίνοντας στην ενηλικίωση και την ανεξαρτησία"   Απευθύνεται σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές του Δ.Π.Θ.   1η Διαδικτυακή συνάντηση Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 στις 12:30   Δήλωση συμμετοχής στο e-mail: ...
 Οι διαπροσωπικές σχέσεις αφορούν το σύνολο των σχέσεων που αναπτύσσονται στο οικογενειακό, το φιλικό, το στενό συναισθηματικό και το εργασιακό πλαίσιο. Καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη ζωή μας, ...