Όλο και περισσότερα άτομα με αναπηρίες φοιτούν στα ΑΕΙ της Ελλάδας. Αυτός ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των φοιτητών με αναπηρίες θέτει προκλήσεις ως προς την ένταξη τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ισότιμη πρόσβαση ...
Font Resize
Contrast