Ανακοίνωση της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (Δο.Συ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η ισότιμη αντιμετώπιση των Ατόμων με αναπηρία κατοχυρώνεται από το Ελληνικό Σύνταγμα (Αρ. 21 Π6), ενώ από την ισχύουσα νομοθεσία διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της ένταξης και της προσβασιμότητας των Φοιτητών με αναπηρία στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο έχουμε ακόμη σημαντικό δρόμο να διανύσουμε για την πλήρη και απόλυτη προσβασιμότητα και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στις κοινωνίες μας και τις Πανεπιστημιακές μας Κοινότητες.

Το Δ.Π.Θ. παρουσιάζει μια αυξημένη ευαισθητοποίηση για το ζήτημα της προσβασιμότητας των αναπήρων φοιτητών καθώς και αυτών με μαθησιακές δυσκολίες.

H Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (Δο.Συ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 40/51/12.12.2017 απόφαση της Συγκλήτου.

Άρχισε να λειτουργεί το 2018 και κατά την αρχική φάση της λειτουργίας της χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ».

Αποτελείται από το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης καθώς και το Τμήμα Προσβασιμότητας.

Η Δο.Συ.Π. απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του Δ.Π.Θ. και εδρεύει στις τέσσερις πόλεις που εδρεύει το Δ.Π.Θ. Κομοτηνή Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Στόχος της είναι να διευκολύνει και να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες όλων των φοιτητών και ιδιαίτερα των φοιτητών με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες και να διευκολύνει την ολοκλήρωση των σπουδών τους, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τα οποιαδήποτε εμπόδια τίθενται για τις σπουδές και την ακαδημαϊκή τους ζωή αλλά και για την προσωπική και κοινωνική ζωή τους, ενισχύοντας το «αίσθημα του ανήκειν» στην Κοινότητα του Δ.Π.Θ. και της Θράκης ευρύτερα.

Το Τμήμα Προσβασιμότητας της Δο.Συ.Π. παρέχει ηλεκτρονική προσβασιμότητα με:

  • προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων προσβασιμότητας,

  • σχεδιασμός προσβάσιμων σταθμών εργασίας βιβλιοθηκών και διαδικτύου,

  • διαμόρφωση ψηφιακού περιβάλλοντος για δράσεις συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσβασιμότητας,

  • μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού και συγγραμμάτων σε προσβάσιμη μορφή,

  • εξατομίκευση υποστηρικτικής τεχνολογίας ανά αιτούντα φοιτητή και εκπαίδευση στη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και λογισμικού.

Την Τρίτη 6.12.2022 στις 12-3μμ στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης θα διεξαχθεί ημερίδα που διοργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας σε συνεργασία με τη Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (Δο.Συ.Π.) και την Επιτροπή Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ) κατά των Διακρίσεων του Δ.Π.Θ. με θέμα: «Αναπηρία, Φύλο και Δικαιώματα». Στο πλαίσιο της ημερίδας θα ακουστούν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις αναφορικά με τα δικαιώματα των αναπήρων, τη συμβολή των Δομών Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας στην Εκπαίδευση από τη του Δο.Συ.Π. του Δ.Π.Θ. και το ΚΕΔΑΣΥ Κομοτηνής, αλλά κυρίως θα ακουστεί ο “λόγος” ατόμων με αναπηρία Φοιτητών και Αποφοίτων από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας που εκπροσωπούν Συλλόγους και Σωματεία ΑΜΕΑ.

Font Resize
Contrast