Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται καθημερινά σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα, με σκοπό τη διευκόλυνση της μελέτης των φοιτητών/φοιτητριών για την εξεταστική περίοδο.   Ο πρώτος κύκλος συναντήσεων ξεκινά την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και θα συνεχίσει σύμφωνα ...
Η φοιτητική ζωή, η οποία αποτελεί μια περίοδο αλλαγών και μετάβασης στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής, συνοδεύεται συχνά από την αυξημένη ενασχόληση του ατόμου με την σεξουαλικότητά του. Για πολλούς φοιτητές τα θέματα ...
Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» είναι στις μέρες μας αρκετά γνωστός σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, για τους περισσότερους τόσο ο όρος όσο και το περιεχόμενό του δεν είναι σαφή και συχνά οι άνθρωποι ...
Πόσες φορές δεν ακούμε στην καθημερινότητά μας κάποιον να λέει «Έχω πέσει σε κατάθλιψη» επειδή έχει συμβεί ένα δυσάρεστο γεγονός ή αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση και η ψυχολογία του δεν είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη. Ιδιαίτερα ...
Η εμπειρία της φοιτητικής ζωής θέτει νέους όρους, όρια και προκλήσεις. Η απόσταση από το σπίτι και η αυτονομία που αυτή προσφέρει φέρνουν στο προσκήνιο διάθεση για δοκιμές και εξερεύνηση των ατομικών ορίων. Ποιος ...
 Οι διαπροσωπικές σχέσεις αφορούν το σύνολο των σχέσεων που αναπτύσσονται στο οικογενειακό, το φιλικό, το στενό συναισθηματικό και το εργασιακό πλαίσιο. Καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη ζωή μας, ...
Η φοιτητική ζωή είναι μια περίοδος γνωριμίας με την  προσωπική ανεξαρτησία και μια περίοδος δοκιμής νέων ρόλων και ενός νέου τρόπου ζωής που δίνει προνόμια (οργάνωση προσωπικού χρόνου και χώρου) αλλά και υποχρεώσεις (διαχείριση ...
Η είσοδος ενός ατόμου στο πανεπιστήμιο σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα και φέρει αλλαγές σε ποικίλους τομείς της ζωής του. Το άτομο καλείται να αντιμετωπίσει πολλά νέα δεδομένα και να ανταποκριθεί σε έναν καινούριο τρόπο ...
Ζούμε στην εποχή του Covid-19. Αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση. Μια σοβαρότατη κρίση της δημόσιας υγείας με άμεσες και έμμεσες συνέπειες, τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά. Η κρίση είναι μια έκτακτη κατάσταση η οποία λαμβάνει ...